Törvény

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról hivatalos szövege itt tekinthető meg: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.338504