Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § - a közpénzek felhasználásának átláthatóságáért - előírja a Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget, amely a hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre, különböző típusú vagyonhasznosításokra és nem alapfeladat ellátására fordított kifizetésekre terjed ki.

499/2022. (XII.8) Kormány-rendelet a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól