Információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja a közadatkereső működését. A közfeladatot ellátó szervek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük, ezzel egyidejűleg a közzétett információkról leíró adatokat kell továbbítani a közadatkereső felé.

A jogszabályban definiált közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer működtetését – a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint – az informatikáért felelős miniszter megbízásából a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül működő Közadat program végzi.

A közadatkeresőhöz való csatlakozás érdekében regisztrációt kell elvégezni az adminisztrációs felületen. A regisztrációt követően lehet elkezdeni az adatszolgáltatást (a közzétett közérdekű adatok leíró adatának elkészítését) a közadatkereső felé, ehhez ingyenesen igénybe vehető alkalmazásokat biztosítunk. Az igénybevétel módjáról, a leíró adatok készítéséről bővebb információ az Alkalmazások menüben olvasható, e-mailen:info@kozadat.hu és telefonon: 06 (1) 896-1333 állunk szíves rendelkezésére.

Jelenleg 4360 intézmény 250.328 rekordjára lehet keresni, további 1080 szervnél folyamatban van a leíró adatok készítése.

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § - a közpénzek felhasználásának átláthatóságáért - előírja a Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget, amely a hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre, különböző típusú vagyonhasznosításokra és nem alapfeladat ellátására fordított kifizetésekre terjed ki.

499/2022. (XII.8) Kormány-rendelet a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól