Tervezett karbantartás

Tisztelt Látogatóink!

Karbantartás miatt 2023. október 27-én, szerdán 22 órától a közadatkereső és az adatszolgáltatáshoz kapcsolódó egyes alkalmazások átmenetileg nem lesznek elérhetőek a munkálatok alatt.

Az esetleges kellemetlenségekért szíves elnézésüket és megértésüket kérjük.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
Közadat program

Információk

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja a közadatkereső működését. A közfeladatot ellátó szervek közadataikat a nyilvánosság számára, az interneten is közzé kell tenniük, ezzel egyidejűleg a közzétett információkról leíró adatokat kell továbbítani a közadatkereső felé.

A jogszabályban definiált közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer működtetését – a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint – az informatikáért felelős miniszter megbízásából a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. keretein belül működő Közadat program végzi.

A közadatkeresőhöz való csatlakozás érdekében regisztrációt kell elvégezni az adminisztrációs felületen. A regisztrációt követően lehet elkezdeni az adatszolgáltatást (a közzétett közérdekű adatok leíró adatának elkészítését) a közadatkereső felé, ehhez ingyenesen igénybe vehető alkalmazásokat biztosítunk. Az igénybevétel módjáról, a leíró adatok készítéséről bővebb információ az Alkalmazások menüben olvasható, e-mailen:info@kozadat.hu és telefonon: 06 (1) 896-1333 állunk szíves rendelkezésére.

Jelenleg 3951 intézmény 224.966 rekordjára lehet keresni, további 1312 szervnél folyamatban van a leíró adatok készítése.

Központi Információs Közadat-nyilvántartás

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37/C. § - a közpénzek felhasználásának átláthatóságáért - előírja a Központi Információs Közadat-nyilvántartásba történő adatszolgáltatási kötelezettséget, amely a hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló, ötmillió forintot meghaladó költségvetési támogatásokra, szerződésekre, különböző típusú vagyonhasznosításokra és nem alapfeladat ellátására fordított kifizetésekre terjed ki.

499/2022. (XII.8) Kormány-rendelet a Központi Információs Közadat-nyilvántartás részletszabályairól