Tájékoztató

Általános tájékoztató

 

Magyarország Alaptörvénye (VI. cikk) szerint mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni.
Ezen alapvető jog érvényesülését elősegítendő, az Országgyűlés elfogadta az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

A törvény szerint az elektronikus közzétételt az adatok internetes honlapon való hozzáférhetővé tételével kell teljesíteni, úgy, hogy a hozzáférés legyen ingyenes és anonim módon igénybe vehető.
Ezen túlmenően a törvény az állampolgárok tájékoztatását további segítése végett előírja, hogy az informatikáért felelős miniszter egységes közadatkeresőt működtet.

Ennek révén az állampolgár egységes felületen közvetlenül hozzáférhet bármely közzétételre kötelezett szerv közzétett adataihoz, ám emiatt az egyes szerveknél nem csak a közzétett adatokat kell elkészíteni, hanem létre kell hozni olyan leíró adatokat (metaadatokat) is, amelyeket begyűjtve a közadatkereső el tudja dönteni, hogy az állampolgár által keresett közzétett adatok milyen megjelenítési egységekben érhetőek el.

Maga a törvény nem határozott meg külön szankciót a rendelkezései nem teljesítése esetén, adott esetben azonban a kötelezettségek nem teljesítése még fegyelmi vagy akár büntetőjogi felelősséget is keletkeztethet.

A közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatos szabályok közül a legalapvetőbbek a honlapon való közzététel mikéntjével kapcsolatos szabályok.

A honlap kialakítása során az elsődleges kötelezettség, hogy a honlapnak “széles körben elterjedt eszközökkel” olvashatónak kell lennie, beleértve a vakok és gyengénlátók által használt eszközöket is. Ezzel összhangban van az a rendeleti előírás is, hogy a közzétett adatokat megjelenítő erőforrásokat (állományokat) olyan dokumentum formátumban kell közzétenni, amely azok széles körű olvashatóságát biztosítja.

Ennek értelmében a jogszabályok nem korlátozzák a közzétett adatok tényleges forrását, megjelenítési formáját, hiszen az lehet a közismert html, pdf vagy akár Microsoft Word formátumú dokumentum is.

A szervek honlapjának nyitóoldalán el kell helyezni Közérdekű adatok menüpontot, ami a közzétételre előírt adatokat, az azokat megjelenítő közzétételi egységeket vagy az ezek hivatkozásait tartalmazza.
Ahhoz, hogy az érdeklődő állampolgárok magasabb szinteken azonos szerkezeti egységeken belül találhassák meg az egyes közzétett adatokat, a 18/2005. IHM rendelet előírja ennek a jegyzéknek a meghatározott szerkezet szerinti, magas szintű tagolását is.
Az IHM rendelet 2. melléklete közzétételi egységeket határoz meg arra, hogy milyen adatokat is kell önálló közzétételi egységbe belefoglalni, és azokról önálló leíró adatokat (egy metaadat rekordot) készíteni, és melyek azok az adatok, amiket nem lehet egybefoglalva egyetlen közzétételi egységként kezelni. E tilalom hiányában egy szerv úgy is eleget tehetne a közzétételi kötelezettségének, hogy az összes létező adatot egyetlen dokumentumban (közzétételi egységben) jeleníti meg, amikor egy közzétételi egység lenne csak, és ezért nem lenne érdemben használható a közadatkereső, hiszen megfelelő metaadat hiányában nem fog tudni találatot kiadni az adott szerv közzétett adatairól (közzétételi egységeiről).

A törvény melléklete tételesen meghatározza bizonyos közzéteendő adatok körét, ez az ún. általános közzétételi lista. E körben a törvény meghatározza, hogy az egyes általános közzétételi lista szerinti adatokat milyen időközönként kell frissíteni, és frissítés esetén mennyi ideig kell megőrizni a korábbi (már nem aktuális) adatokat.
A már nem aktuális adatokat a törvény szóhasználata szerint „archívumba” kell helyezni, és ott a megőrzési idő alatt továbbra is elérhetővé kell tenni.
Ha az archív adatok megőrzési ideje lejárt, ezeket az adatfelelős átadja a Közadat program (Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.) részére.