Infotv.-ről

Gyakran ismételt kérdések az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényről

Mi a törvény célja?
A törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.

Ki az adatfelelős?
Az adatfelelős az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett.

Ki az adatközlő?
Az adatközlő az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi.

Mi az a közzététel?
A közzététel a törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen történő hozzáférhetővé tétele.

Kire vonatkozik az elektronikus közzététel kötelezettsége?
A Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség. Központi államigazgatási szervek (a kormánybizottság kivételével), az országos kamarák, a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek.

Mi a teendő, ha nem saját honlapon teszi közzé az adatokat az adatfelelős?
Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős a közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely gondoskodik az adatoknak honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen, az egyes közzétett közérdekű adat melyik szervtől származik, illetve melyikre vonatkozik.
Az adatközlő gondoskodik a honlap adatok közzétételére alkalmas kialakításáról, a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről. A közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik  közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről. A megküldött adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel. Az adatfelelős és az adatközlő belső szabályzatban állapítja meg a kötelezettség teljesítésének részletes szabályait.

Mi az általános közzétételi lista?
Az Infotv. mellékletében megtalálható lista, amelyen szereplő adatokat valamennyi közzétételre kötelezett szerv köteles közzétenni.

Mi a különös közzétételi lista?
Egyes ágazatokra, valamint a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan jogszabály által meghatározott lista, amely további közzéteendő, közérdekű adatokat tartalmaz.

Mi az egyedi közzétételi lista?
A közfeladatot ellátó szerv vezetője – az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervekre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg az egyedi közzétételi listában.

Mi az a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke?
Az egységes közadatkereső rendszer működésének (keresésének) alapjául szolgáló adatokat a közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke tartalmazza, amelyben a miniszter összegyűjti a szervek által készített, a közérdekű adatokat megjelenítő közzétételi egységeket leíró adatokat.

Mi az az egységes közadatkereső rendszer?
A törvény hatálya alá tartozó szervek közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetőségét a gazdasági és közlekedési miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.