Metaadat készítésről

Gyakran Ismételt Kérdések a metaadatok készítéséről

 

Mi a metaadat?

A dokumentumok minél teljesebb beazonosítására szolgáló, egységes szerkezetben készülő adatstruktúra. A metaadat jelentése: adat az adatról. Ha a metaadatban minél pontosabban tudjuk leírni az adott dokumentumot, a közadatkeresőben az állampolgár is könnyebben megtalálja.

Milyen szoftverrel lehet elkészíteni?

Elkészítettük a webes metaadat-szerkesztőt, mely egyszerűen használható. Azonban van lehetőség arra is, hogy egyedi program segítségével töltsük fel az adatokat az OAI szerverre – a megvalósítás az intézmény keretein belül történik, a Közadat program anyagi segítséget ehhez nem tud nyújtani.

Mit jelent az elem és a minősítő?

A Dublin Core (DC) Metadata Initiative a legrégibb és legismertebb törekvés a számítógépes formában elérhető dokumentumok, források és szolgáltatások leíró adatainak szabványosítására, s ezzel visszakereshetőségük és megtalálhatóságuk megkönnyítésére. Kiemelt célja az egyszerűség és az általánosság. A DC definiálja a 15 alapkategóriát, elemet (Cím, Létrehozó stb.), mely hatékony visszakereshetőséget tesz lehetővé, azonban az intézmények számára ez gyakran kevésnek bizonyul. A DC ezért megteremti a keretet a kategóriák finomítására (Qualified DC), egyéni szótárak, kitöltési szabályok definiálására, melyek segítségével a legtöbb igény már kielégíthető. Ezt nevezzük minősítőknek.

Milyen formai követelményeknek kell megfelelni?

A Kormányrendelet mellékletében közzétett sémákban minden elemnél/minősítőnél jelölve van, hogy kitöltése kötelező vagy szabadon választható. A tartalom magyarázatánál van olyan, amelyiket másik jogszabály alapján kell kitölteni (pl. az „Egység megjelölése” minősítőnél az IHM rendelet mellékletében szereplő közzétételi egységek neveit), de van olyan is, melynél be kell tartani a nemzetközi szabványokat (pl. Nyelv esetében a 3 jegyű kódot kell alkalmazni). Megkönnyíti a rekordok előállítását, ha a metaadat-szerkesztőhöz készített szabályfájlt betöltjük az OAI szerver config_up oldalán.

Milyen tartalmi követelményeknek kell megfelelni?

Az adatok elkészítésénél ügyeljünk arra, hogy a Kormányrendelet mellékletében található magyarázatok alapján kerüljenek kitöltésre az elemek (pl. a Cím elemhez a közzétételi egység, a dokumentum címét kell megadni.

Hogyan kerül be az elkészített rekord a közadatkeresőbe?

A metaadat-szerkesztőben elkészített rekordok a „Mentés” gombbal kerülnek fel az intézmény által telepített/központi OAI szerverre. Az adminisztrációs felületen, az OAI adatoknál be kell állítani az aratások gyakoriságát – az itt beállított napokon a közadatkereső „meglátogatja” az OAI szervert, és ha van új/módosított/törölt rekord, az bekerül a közadatkeresőbe.

Mit kell tenni, ha a Frissítési gyakoriság miatt változtatni kell a közérdekű adatban?

Amennyiben a törvény a frissített változat megőrzését archívumban tartásban határozza meg, akkor az új dokumentumról is el kell készíteni a metaadatot. Ebben az esetben a Kapcsolat értéknél, a Korábbi állapot/Következő állapot minősítők kitöltésével kell jelezni a változást.